(Isa sa mga pinakapaborito ko sa mga tulang nasulat ko.)

Lakad

takbo

hingal

mga kaluluwa tayong walang mapuntahan.

Hinto

pahinga

pagsuko

mga kaluluwa tayong walang masulingan.

Doon

diyan

dito

Saan sa daigdig na ito magkakanlong?

kung sa bawat sulok nito’y

bartolina ng linggatong.

Ganito

ganyan

ganoon

Paano makaaalpas?

sanlaksang suliraning dumadagan

pa’no kung ang bukas ay bukas pa?

Ngayon

bukas

samakalawa

Kailan daratal ang umaga?

Kung ang araw sa kanlura’y sumikat na?

O kung gahiblang hininga’y napigtal na?

Sino?

Saan?

Kailan?

Paano?

Ano?

Mga katanungang ‘di matugunan

Ako

Siya

Tayo

Mga kaluluwang lagalag

Mga kaluluwang naglalagalag.

Mga kaluluwang maglalagalag.